Бўлим: Уй юритиш
БИРИНЧИ ТИББИЙ ЁРДАМДА ЙЎЛ ҚЎЙИЛАДИГАН 10 ТА ХАТОЛИК
Уй бекаларига маслаҳатларБИРИНЧИ ТИББИЙ ЁРДАМДА ЙЎЛ ҚЎЙИЛАДИГАН10 ТА ХАТОЛИККУЙГАН ЖОЙГА ЁҒ СУРТМАНГТери давоми...
01:00 / 23.06.2020 3082