Манзилингиз: gigiena

Ибодат
0

Динимиз — Ислом дини покликка қурилган бўлиб, Ислом энди ёйилаётган пайтда, севикли пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу…