Манзилингиз: 15. Shayx Butiy hikmatlari «Dushmanlari bilan bitim tuzganlar ustidan sayyidimiz Rasulullohga shikoyat»