Манзилингиз: Уй юритиш

Бекажон
0

1. Музлаткичингиздан нохуш ҳид келяптими? Унда сизга ушбу усул фойда беради. Музлаткичингизнинг ҳар бир токчасига…

Бекажон
0

Ҳар бир хоним тоза, шинам, дид билан безатилган уйда яшашга одатланиши керак. Уйингиз шинамгина бўлиши…

Бекажон
0

Дазмоллашни махсус дазмоллагич ёки оддий столда қилиш мумкин. Дастурхон, чойшаб ва сочиқларни оддий столда, кийим–кечакларни…

1 2