Сарв бўйлуқ санаминг, эй Бобур

0 1 019

Агар-чи, сенсизин сабр айламак, эй ёр, мушкулдур, Сенинг бирла чиқишмоғлиқ доғи бисёр мушкулдур.

Мизожинг нозик-у, сен – тунд, мен – бир беадаб телба, Санга ҳолимни қилмоқ, эй пари, изҳор мушкулдур.

Не осиғ нолаю фарёд хоболуд бахтимдин, Бу унлар бирла чун қилмоқ ани бедор мушкулдур.

Манга осондурур, бўлса агар юз минг туман душман, Вале бўлмоқ жаҳонда, эй кўнгул, беёр мушкулдур.

Висолинким тиларсен, нозини хуш тортғил, Бобур – Ки, олам боғида топмоқ гули бехор мушкулдур.
* * *
Юзида ул лаби хандон кўринур,
Сутга кўп боқса, бале, қон кўринур.

Хатти мушкинмудурур гул юзида,
Ё суман устида райҳон кўринур?

Кўрмагай хотирини жам ўзга,
Кимга ул зулфи паришон кўринур.

Ишқни эл не хаёл айлабдур,
Асру мушкилдурур – осон кўринур.

Сарв бўйлуқ санаминг, эй Бобур,
Рост айтай, сўзи ёлғон кўринур.

Баҳам кўринг

Leave A Reply